Uudet-nettikasinot.info julkaisee osana palveluaan viikoittaisen uutiskirjeen, jossa tarkastellaan alan kuulumisia sekä arvioita kasinoiden kampanjoista, peliuutuuksista jne. Alla katsaus kasinoalan lainsäädäntöön, peliongelmien näkökulmasta

Pelaamiseen liittyvät ongelmat ja pelimonopoli

Kasinoalan medianäkyvyydestä suurin osa on menneiden kuukausien aikana liittynyt peliongelmien ja valtioyhtiön pelialalla takoman voiton väliseen suhteeseen. Satojen miljoonien voitoista peliongelmien hoitamiseen ohjautuu vuosittain runsaat kaksi miljoonaa euroa, minkä lisäksi alan markkinointiin käytetään vuosittain miljoona euroja.

Potentiaalisesti ongelmia aiheuttavan toiminnan edistäminen valtion varoista ja kansanterveyden mandaatilla on aiheellisesti herättänyt kysymyksiä, olletikin kun markkinointi valtaväestöön kohdistettuna on saanut sävyjä jotka ironisoivat pelaamisen taustalla vallitsevaa ahneuden imperatiivia. Ahneen öykkärimäisen jenkin esiintyminen valtiollisen uhkapeliyhtiön mainoksessa ironisoiden ja samalla vähätellen kymmeniin miljooniin nousevaa voittosummaa on koettu paitsi mauttomaksi myös arveluttavaksi.

Pelialan uutisia!

Ongelmaksi tässä markkinointiajattelussa muodostuu vääjäämättä se että taustalla oleva pyrkimys jättää tunnustamatta pelaamisen aiheuttamia todellisia ongelmia tai taustalla vallitsevan ajattelumallin kyseenalaisia piirteitä tulee näkyviin tavalla joka todella hakee lähimmät vertailukohtansa amerikkalaisesta kaksinaismoralismista. Sikäli mainoksessa on näkyvissä eräänlainen kaksoisironia, joka lopulta kohdistuu valtioyhtiöön itseensä
uudet netticasinot

Kasinoalan tulevaisuudesta

Peliyhtiön tulovirtojen ohjautuminen kansanterveyteen ja sen toisaalta aiheuttamat sosiaaliset ja elämänhallinnalliset ongelmat muodostavat siis ilmeisen ristiriidan. Ristiriita syvenee kun huomioidaan tosiasia että yhdistyvät valtiolliset pelialan yhtiöt muodostavat alan tasapainoa muuttavan suuryrityksen jonka liikevaihto on reilusti nykyistä suurempi ja jota muodostettaessa huomioidaan paitsi alan nykyinen kilpailutilanne.

Verkkopelaamisen kasvupotentiaali ja alan tulevaisuusnäkymät, myös valtiollisen toimijan itselleen varaama mahdollisuus suojata omat intressinsä alan rahavirtojen kasvaessa tietyn suuruisiksi. Tämä siis käytännössä tulee merkitsemään verotuksen ja kansanterveyden tulovirtojen suhteen protektionistisen toimintamallin käyttöönottoa. Eli käytännössä joko verkkopelaamisen kieltämistä nykyisessä muodossaan, tai sen rajaamista verkon marginaaliin, rahaliikennettä rajaamalla.

Siten on selvää että alalla on odotettavissa muutoksia, joiden tarkastelu jo tässä vaiheessa kriittisesti, vastuullista pelaamista. Alan markkinointia ja valtio-ohjausta ajatellen on relevantti tapa seurata alan kehitystä. Suurten verkkokasinoiden näkökulmasta tilanne edellyttää reagointia, jossa kohteena ovat pienemmät kasinot. Näiden kasinoiden kuulumisia käsitellään tarkemmin tulevissa uutiskatsauksissa.